Witam Państwa na  stronie Fundacji PARK –  Fundacji Przestrzeń Aktywności Rozwoju i Kreatywności. Podstawowym  jej celem jest działalność pożytku publicznego na rzecz rozwoju kultury, społeczeństwa obywatelskiego, integracji społecznej (obywatelskiej, kulturowej)  poprzez rozwój aktywności i twórczej kreatywności różnych grup społecznych. Spektrum zainteresowań Fundacji jest  bardzo szerokie: od podtrzymywania tradycji narodowej, świadomości obywatelskiej, kulturowej i ochrony dziedzictwa kulturowego przez wszelkie działania artystyczne oraz stymulowanie i wspieranie innowacji społecznych i twórczych, do ochrony środowiska, krajobrazu, a także rozwoju kultury fizycznej, rekreacji i promowania zdrowego stylu życia.

Fundacja swoimi celami wpisuje się w klimat Puszczykowa- dawnego kurortu, który był miejscem rekreacyjnych wycieczek, wydarzeń kulturalnych i towarzyszących im rautów integrujących społeczność miejscową  i  gości  z Poznania.   Jej siedzibą jest jeden z najstarszych, zabytkowych  domów w Puszczykowie, zlokalizowany u progu Wielkopolskiego Parku Narodowego, przy ul. Podleśnej.  W zamierzeniach fundatorów ten piękny landhaus, który w początkach 20 wieku był  domem letniskowym, a potem już zawsze pełnił funkcje mieszkalną, ma za sprawą ludzi kreatywnych zamienić się w  centrum artystycznego i społecznego rozwoju.

Zapraszamy  do „Domu Zacisze” osoby, które lubią twórczy ferment i nie boją się artystycznych wyzwań. Otwieramy przed nimi przestrzeń aktywności i kreatywności, którą będą mogli zagospodarować sami, według własnego scenariusza, pasji i społecznych potrzeb. Przestrzeń duchowa już jest, natomiast przestrzeń fizyczna wymaga restauracji i remontu. Tutaj przyda się każda para rąk, które zechcą nam pomóc.

                                            ZAPRASZAM DO WSPÓŁPRACY!

   Małgorzata Ornoch -Tabędzka, prezes Fundacji

FundacjaPARK-logo