Już po raz kolejny partnerujemy Stowarzyszeniu 4activelife z Puszczykowa/Mosiny w projekcie  „Poznajmy się”

Jego pomysł zrodził się w głowie Prezesa Konrada Tuszewskiego, gdy zorientował się, że mieszkańcy nowego osiedla nie wiedzą kim był Aleksander Gierymski, patron ulicy przy której mieszkają. Okazało się, że takich nic nie mówiących tablic z nazwiskami ulic w każdym mieście jest dużo.  Dlatego Fundacja 4activelife „namówiła bohaterów, by opuścili na chwilę swoje tabliczki i przedstawili się mieszkańcom”. W pierwszym projekcie dotowanym z Miasta Poznania były to postaci historyczne związane z Powstaniem Wielkopolskim. W następnych współfinansowanym przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego i Powiat Poznański to patroni ulic, skwerów, parków w wielu miasteczkach Wielkopolski.  Udział Fundacji PARK w projektach jest skromny. Polega jedynie na sprawdzeniu, czy mieszkańcy biorący udział w projekcie  otrzymali listy od patronów swoich ulic, czy listy te zostały przyjęte pozytywnie i czy ich wiedza o patronach zwiększyła się. Więcej informacji na stronie http://4activelife.pl/to-ja-patron-twojej-ulicy/