Fundacja PARK stara się dołożyć własną cegiełkę do różnych działań pozwalających odnaleźć się w trudnej sytuacji trwającej epidemii. Z inicjatywy fundatora Fundacji – Jakuba Tabędzkiego powstał portal  https://www.wsparciedlaszpitala.pl
w celu skoordynowania pomocy dla placówek medycznych pozostających na linii frontu w walce z wirusem.