Przez cały czas szukamy koordynatorów

https://www.facebook.com/wsparciedlaszpitala/videos/672666126865785/