W dniach 30 września i 1 października odbyły się  kolejne warsztaty  realizowane w ramach projektu „Arteterapia skutecznym narzędziem ułatwiającym kształtowanie pozytywnych relacji
w rodzinach zastępczych” Tym razem tematem była kreacja szczęśliwej przestrzeni. Dzieci i rodzice w obu grupach z kolorowych tekturek, papieru, sznurków, złotek itd zapełniali przestrzeń wyimaginowanego miasteczka takimi budynkami i przedmiotami, które miały zapewnić  im radość i szczęście. Warsztaty szczególnie dla dzieci były okazją do uruchomienia fantazji i ekspresji najskrytszych marzeń. Do Kaczyny zjechało około 60 osób, z czego ponad połowę stanowili członkowie Stowarzyszenia Rodzin Zastępczych z Gniezna. Oba spotkania zakończyły się ogniskami i pieczeniem nad ogniem chleba i jabłek.