W ikonie istotnym elementem są napisy, które zamieszcza się na koniec, po „napisaniu” całego wizerunku. Trzeba nazwać świętego, którego się przedstawia. Tradycyjnie używa się w tym celu albo alfabetu starogreckiego, albo cyrylicy. W przypadku Bogurodzicy i Chrystusa, zawsze jest to skrót grecki. Dla Matki Bożej: MP z tyldą u góry (falą nad literkami mówiącą o tym, że to skrót) – M – to m i P – greckie 'r’. MP to skrót od słowa greckiego meter – matka, a po prawej stronie wizerunku OY – „przekreslone” poprzecznie O to grecka litera „theta” i Y – to „u”, te 2 litery to skrót od słowa „theou” – Boża.