Fundacja PARK zgłosiła wniosek do Budżetu Obywatelskiego w Puszczykowie. Bardzo namawiamy do głosowania http://pbo.puszczykowo.pl/portal/glosuj na  projekt nr 4: Rynek w Puszczykowie miejscem integracji i wypoczynku dla mieszkańców!