PROJEKT: IKONA JAKO CHRZEŚCIJAŃSKA TRADYCJA WSCODU I ZACHODU

MUZEUM

Fundacja PARK w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Enter Art otrzymały dotację Marszałka Województwa Wielkopolskiego na projekt „ Ikona jako chrześcijańska tradycja Wschodu i Zachodu nawiązujący do 1050 rocznicy uzyskania przez Polskę chrześcijaństwa. Organizacją wiodącą odpowiedzialną za stronę merytoryczną przedsięwzięcia jest Stowarzyszenie Enter Art. Partnerem w projekcie jest również Muzeum Archidiecezjalne,  na terenie którego będą odbywały się warsztaty pisania ikon zakończone wystawą prac uczestników. Projekt realizowany będzie w Poznaniu i w Pniewach w okresie od 4 kwietnia do 4 sierpnia 2016 r.

Continue Reading

Spotkanie w Muzeum Archidiecezjalnym

Muzeum_ robocze 2

W dniu 8.03.2016 w Muzeum Archidiecezjalnym odbyło się pierwsze spotkanie organizacyjne realizatorów projektu Ikona jako chrześcijańska tradycja Wschodu i Zachodu. Wzięły w nim udział ze strony Stowarzyszenia Enter Art: Luiza Niedźwiecka Kowalonek i Aleksandra Michalska, a ze strony  Fundacji PARK Małgorzata Ornoch-Tabędzka. Muzeum Archidiecezjalne reprezentowała pani Kustosz – Aleksandra Pudelska. W czasie spotkania odbyła się wizja lokalna pomieszczeń, w których odbędą się warsztaty i wystawa oraz omówiono i zaakceptowano harmonogram warsztatów.

 

Continue Reading