Oglądamy czasami w TV teleturnieje, w których znane osoby wygrywają pieniądze przeznaczając je na szczytne cele. Jakież było nasze zdumienie, gdy kilka dni temu z Polskiej Federacji Szpitali na konto Fundacji PARK wpłynęła dotacja w wysokości 14 280 zł  z tytułu wygranej w programie „Jaka to melodia”. Pieniądze zostaną przeznaczone na  projektt „Wsparcie dla Szpitala”, który w związku z zaostrzeniem stanu epidemii wymaga reaktywacji.Pzrekazęmy je przede wszystkim na zakup licencji, która pozwala utrzymywać i rozwijać platforę  wymiany informacji między szpitalami i  darczyńcami.   Dziękujemy Polskiej Federacji Szpitali (PFSz) http://www.pfs.org