Kolejne spotkanie organizacji pozarządowych 01- 02 grudnia 2016 w Przedstawicielstwie Komisji Europejskiej w Warszawie było  bardzo pracowite. Podzieleni na 4 grupy  ustalaliśmy dalsze działania i dyskutowaliśmy  między innymi na temat współpracy międzynarodowej NGO-sów, pozaeuropejskich źródłach finansowania oraz europejskich inspiracjach w pracy z młodzieżą.