W dniach 30.05 do 1.06 Fundacja PARK  reprezentowana przez  Małgorzatę Ornoch-Tabędzką uczestniczyła w dwóch ważnych wydarzeniach w Brukseli: w spotkaniu organizacji pozarządowych  (NGOs Day) w Biurze Regionu Wielkopolski w Brukseli  oraz w dwudniowej konferencji Civil Society Days.  Pobyt w Brukseli  zafundowała 8 organizacjom pozarządowym z Wielkopolski Europosłanka Krystyna Łybacka, natomiast wizytę zorganizowała  Monika Łagodzińska z Fundacji PERITIA.

W pierwszym dniu uczestnicy mieli okazję  przedstawić swoje organizacje i wysłuchać  informacji  o nowych programach finansowania  dla NGO-sów, o Europejskiej Inicjatywie uchwałodawczej (www.eesc.europa.eu/eci)  oraz zmianach w polityce informacyjnej Komisji Europejskiej. Odwiedzili  również  budynek Komisji Europejskiej, Dwa następne dni poświęcone były możliwości udziału NGOsów  w rozwiązaniu kryzysu związanego z napływającymi do Europy uchodźcami. Wiele mówiono  o zagrożeniach wynikających z radykalizacji postaw i niechęci społeczeństw europejskich wobec uchodźców. Wskazywano jednak również wartości kulturowe i ekonomiczne, które wnoszą ze sobą do Europy uchodźcy  z Afryki czy Azji.  Podkreślano, że w rozwiązaniu konfliktów najważniejsze są: dialog i zaufanie wszystkich stron.