we wrześniu 2016 rozpoczynamy spotkania rodzin zastępczych i adopcyjnych z powiatów poznańskiego i gnieźnieńskiego w ramach projektu współfinansowanego przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu. Celem projektu jest  potrzeba podzielenia się dobrą praktyką artystycznej rodziny Luizy i Michała Kowalonków i pokazania możliwości czerpania siły z działalności artystycznej i uczestnictwa w kulturze i w ten sposób wspierania i integrowania środowiska rodzinnego. W ramach projektu odbędzie się cykl 5 warsztatów artystycznych, które odbywać się będą w  Pracowni Artystycznej LUPA w Puszczykowie i pomieszczeniach stadniny koni w Kaczynie pod Pobiedziskami. Projekt zakończy się 30 listopada.

6_LUPA_17.09.20161_Kaczyna 18.09.2016