Pierwsze wydarzenie kulturalne w projekcie „Pamiętajcie o ogrodach- czyli kultura schodzi pod strzechy” już za nami.  Liczną publiczność oczarowała atmosfera kwitnącego ogrodu i rzewne dzwięki ukrainskich melodii.  W programie koncertu usłyszeliśmy nie tylko piękne ukrainskie dumki  ale również  przedwojenne polskie szlagiery w wykonaniu Jurija Czerwinskiego (śpiew i trąbka) i Jacka Skowrońskiego  (klawisze).  Projekt zyskał dofinansowanie Miasta Puszczykowa i Samorządu Województwa Wielkopolskiego.