Fundacja PARK czuje się zaszczycona możliwością realizacji projektu, którego  celem jest uhonorowanie zamieszkałej w Puszczykowie wybitnej polskiej poetki z okazji pięknego jubileuszu 85-lecia oraz spopularyzowanie jej twórczości w Wielkopolsce. Najważniejszym przedsięwzięciem projektu będzie wydanie okolicznościowego tomiku wierszy składającego się z utworów poetyckich będących osobistym wyborem poetki.

images

Projekt „Krystyna Miłobędzka – kulturalna ikona Wielkopolski” otrzymał dofinansowanie z budżetu Samorządu Województwa Wielkopolskiego.

Marszałek Województwa Wielkopolskiego

Fundacja PARK zwróciła się do Marszałka Województwa z prośbą o objęcie tego wydarzenia patronatem honorowym.