Fundacja PARK zwróciła się do Powiatu Poznańskiego z wnioskiem o przyznanie nagrody artystycznej za rok 2016 dla wybitnej polskiej poetki zamieszkałej w w Puszczykowie – p. Krystyny Miłobędzkiej. Pomimo iż twórczość p. Krystyny Miłobędzkiej stawiana jest na najwyższym piedestale literatury polskiej Pani Krystyna Miłobędzka została laureatką jedynie III nagrody. Regulamin nagrody dotyczył bowiem działań artystycznych tylko w roku poprzednim, który w działalności artystycznej poetki zaznaczył się głównie nadzorem nad przekładami jej poezji na języki obce.

Krystyna Miłobędzka, jako poetka debiutowała w roku 1960 cyklem Anaglify, opublikowanym w „Twórczości”[1]. Laureatka wielu nagród poetyckich, w tym: nagrody im. Barbary Sadowskiej (1992), Fundacji Kultury (1993), nagrody Ministra Kultury (2001) oraz Nagrody Literackiej Czterech Kolumn za całokształt twórczości (2003), nagrody Poznańskiego Przeglądu Nowości Wydawniczych (2004) oraz Prezydenta Wrocławia (2004). W roku 2009 uhonorowana Nagrodą Artystyczną Miasta Poznania za całokształt twórczości poetyckiej i dramaturgicznej. Tom Po krzyku został uznany przez Przekrój książką roku 2004 i nominowany do Nagrody Literackiej Nike w 2005. W 2013 za całokształt twórczości otrzymała Wrocławską Nagrodę Poetycką „Silesius”[2]. Autorka scenariuszy przedstawień teatralnych dla dzieci i prac teoretycznych poświęconych teatrowi dziecięcemu. Najwięcej z jej scenariuszy zrealizował Teatr Lalki i Aktora Marcinek w Poznaniu. Pracowała m.in. w Instytucie Technologii Drewna w Poznaniu oraz w Teatrach Lalek w SłupskuWrocławiu i Wałbrzychu. Mieszka w Puszczykowie.

Fundacja PARK zwróci się do Powiatu Poznańskiego o przyznanie p. Krystynie Miłobędzkiej nagrody specjalnej za całokształt twórczości, na którą  w naszym odczuciu poetka w pełni zasługuje.

Nagrody z kultury wręczone