10 grudnia, w rocznicę przyjęcia przez Zgromadzenie Ogólne ONZ 🇺🇳 Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka, obchodziliśmy 𝐌𝐢𝐞̨𝐝𝐳𝐲𝐧𝐚𝐫𝐨𝐝𝐨𝐰𝐲 𝐃𝐳𝐢𝐞𝐧́ 𝐏𝐫𝐚𝐰 𝐂𝐳ł𝐨𝐰𝐢𝐞𝐤𝐚.

Prawa człowieka są głównym tematem festiwalu HumanDoc

Festiwal już się zakończył ale od 14 do 30 grudnia  można oglądać bezpłatnie i bez limitów czasowych festiwalowe tytuły na partnerskiej platformie vod.pl

Obraz może zawierać: tekst „长 10 grudnia Dzień Praw Człowieka”