Fundacja PARK włączyła się przed wyborami samorządowymi do akcji organizowanej przez Fundację Batorego „Masz Głos Masz Wybór”. Na wniosek Fundacji Burmistrz Puszczykowa udostępnił gabloty na umieszczenie ulotek promujących wybory, a my je rozdawaliśmy i tłumaczyliśmy mieszkańcom, że warto pójść na wybory, bo każdy głos ma moc!