Próbujemy szczęścia w nowym konkursie grantowym  Samorządu Województwa Wielkopolskiego na realizację zadań z zakresu kultury we współpracy seniorkami z Puszczykowa – Grupą Teatralną Teges. Nasz projekt nazywa się   Teatr Seniorów,  a jego głównym celem ma być zachęcenie seniorów z Puszczykowa i innych miejscowości w Wielkopolsce do czynnego uczestnictwa w kulturze i w ten sposób zwiększenie oddziaływania na osoby społecznie mniej aktywne. Jednym z celów operacyjnych będzie powołanie Klubu Miłośników Teatru. Wyniki dopiero w połowie lutego. Trzymajcie kciuki!