Będziemy starali się śledzić działalność Parlamentu Europejskiego  w sprawach ochrony środowiska i dostarczać  bieżących informacji na temat nowych inicjatyw w tym zakresie. Działalność człowieka powoduje coraz szybsze znikanie gatunków roślin i zwierząt. 🍂🌳🦋 Parlament Europejski działa na rzecz zatrzymania utraty bioróżnorodności i chce, aby obszary naturalne stanowiły 30% terytorium UE 🇪🇺 do 2030 roku. Szczegóły: 👉 http://epfacebook.eu/qnfW

?????????????