W ramach następnej odsłony projektu „Pamiętajcie o ogrodach, czyli kultura schodzi pod strzechy” zapraszamy Państwa na spotkanie z twórczością Andrzeja Falkiewicza, pisarza, krytyka literackiego zamieszkałego w ostatnich latach życia w rodzinnym domu w Puszczykowie. W roku jubileuszu  60 lecia Puszczykowa zaprezentujemy sylwetkę zmarłego w roku 2010 pisarza, którego Rada Miasta pośmiertnie wyróżniła tytułem Zasłużonego dla Miasta Puszczykowa.  Projekt współfinansowany jest przez Miasto Puszczykowo i Samorząd Województwa Wielkopolskiego.