Za niecały rok wybory do Parlamentu Europejskiego. Warto poznać efekty działaniaUE, dowiedzieć się  co zyskaliśmy dzięki zjednoczonej Europie i co jest jeszcze do zrobienia.