Aktywność Fundacji PARK w roku 2020  podporządkowana została  niemal w całości pandemii COVID-19. 

W marcu 2020  konsorcjum Fundacji PARK (lider), Spółki Celowej Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu (scuep.pl partner naukowy) oraz firmy Clorce (http://clorce.com – partner informatyczny) opracowało ogólnopolski system koordynowania oddolnej pomocy dla szpitali i domów pomocy społecznej w czasie pandemii https://www.wsparciedlaszpitala.pl/, 

Potrzeba zbudowania systemu informatycznego była odpowiedzią na brak rozwiązań w zakresie informowania o rzeczywistych potrzebach szpitali oraz w zakresie bezpiecznego dostarczania produktów do placówek przez osoby prywatne i firmy oferujące pomoc.

– system WsparcieDlaSzpitala.pl zbudowany został w oparciu o platformę Salesforce, centrala firmy w USA udostępniła licencje o rynkowej wartości 1 mln EUR miesięcznie
– system rozwijany był przez 32 osobowy zespół działający pro bono od marca do czerwca 2020 roku
– w systemie zarejestrowanych zostało 699 placówek, pierwsze 244 szpitale udało się zaprosić do systemu w ciągu 21 dni
– na potrzeby systemu stworzona została sieć 359 lokalnych koordynatorów zbiórek z całej Polski
– szpitale i DPS zgłosiły w systemie potrzeby ponad 3,5 mln produktów
– w okresie od połowy marca do początku czerwca pojawiło się 1393 publikacji na temat platformy, przekaz trafił skutecznie (ang. impact) do 7 mln osób, o platformie mówiły największe media w kraju (m.in. TVP, Polsat, TVN, Radio ZET, Radio TOK FM, Gazeta Wyborcza), więcej informacji na profilu https://www.facebook.com/wsparciedlaszpitala
-Fundacja wraz z partnerami zyskała uznanie Polskiej Federacji Szpitali oraz Prezydenta Miasta Warszawy

Dzięki grantowi UNDP (Polish Aid), w okresie od czerwca 2020 do stycznia 2021, nasz partner, Spółka Celowa uniwersytetu Ekonomicznego rozwija ukraińską wersja systemu Helpmed.in.ua