Europejskie Centrum Transnarodowej Partycypacji w Zamku Trebnitz powstało w  Trebnitz, Niemcy, w ramach Projektu Erazmus +. Mieliśmy  okazję uczestniczyć w spotkaniu polskich i brandenburskich organizacji pozarządowych, które rozmawiały  na temat możliwości pogłębienia dialogu w obszarze kultury i społeczeństwa obywawawatelskiego  1a_TREBNITZ_schlos2_TREBNITZ 14-16 .12 (35) 5_20161216_113950