Nasz projekt http://www.wsparciedlaszpitala.pl trwa i przez cały czas się rozwija. Na platformie internetowej w dniu 04.05.2020 jest już 669 szpitali i domów pomocy społecznej z całej Polski,  które oczekują stale pomocy.  To o 500 placówek więcej niż przed miesiącem. Fundacja PARK  oprócz łączenia potrzeb placówek ochrony zdrowia i darczyńców wspiera finansowo rozwój systemu informatycznego, dzięki któremu  możliwa jest sprawna koordynacja działań.