Przywódcy państw członkowskich UE zgodzili się, by w 2050 r. Unia osiągnęła neutralność klimatyczną. Polska, jako jedyna, uzyskała na realizację tego celu więcej czasu. Niestety Rząd Polski nie potrafi przedstawić długofalowej strategii odejścia od węgla jako głównego surowca energetycznego.

Przekształcenie Europy w pierwszy kontynent neutralny pod względem emisji dwutlenku węgla 🏭 do 2050 roku jest najważniejszym celem nowego prawa klimatycznego, nad którym pracuje Parlament Europejski

https://www.facebook.com/epwarszawa/videos/185556756197328/?__tn__=%2CdkCH-R-R&eid=ARCJVKZR0v-1BMVjyx5PxS_EcPCTf0r21JGRLsTqfw2IPAqTcv6yUSrbeih4MXRmD08GMR1zcjCS7l6z&hc_ref=ARRmqxYNmi0JB_n5-3M1WngZ0-0yfe62Q_5m3GQlebrtUYBt_njrRF8IT2E8jD-P194&fref=nf&hc_location=group