PROJEKT: IKONA JAKO CHRZEŚCIJAŃSKA TRADYCJA WSCODU I ZACHODU

MUZEUM

Fundacja PARK w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Enter Art otrzymały dotację Marszałka Województwa Wielkopolskiego na projekt „ Ikona jako chrześcijańska tradycja Wschodu i Zachodu nawiązujący do 1050 rocznicy uzyskania przez Polskę chrześcijaństwa. Organizacją wiodącą odpowiedzialną za stronę merytoryczną przedsięwzięcia jest Stowarzyszenie Enter Art. Partnerem w projekcie jest również Muzeum Archidiecezjalne,  na terenie którego będą odbywały się warsztaty pisania ikon zakończone wystawą prac uczestników. Projekt realizowany będzie w Poznaniu i w Pniewach w okresie od 4 kwietnia do 4 sierpnia 2016 r.