Arteterapia-skutecznym narzędziem ułatwiającym kształtowanie pozytywnych relacji  w rodzinach zastępczych (czerwiec – listopad 2017)

Dotacja z budżetu Samorządu Województwa Wielkopolskiego

Projekt  powstał na bazie  doświadczeń rodziny zastępczej  puszczykowskich artystów Luizy i Michała Kowalonków.  Będąc rodziną zastępczą, wypracowali  skuteczny sposób komunikacji z dziećmi , w którym z dobrym efektem sięgnęli do pozawerbalnych form przekazu informacji przy pomocy obrazu, muzyki, czy tańca. Celem projektu była potrzeba podzielenia się doświadczeniem możliwości  czerpania siły i  pozytywnej energii  z działalności artystycznej i wykorzystania ich w procesie wychowawczym.   Działania projektowe obejmowały dwa powiaty poznański i gnieźnieński i były skierowane głownie do rodzin,  które  nie mają  na co dzień dostępu do kultury i tym samym nie uświadamiają sobie wartości uczestnictwa w kulturze dla poprawy jakości życia. W ramach projektu  w okresie od czerwca do listopada 2017 odbyło się10 kreatywnych spotkań arteterapeutycznych (po pięć w każdym powiecie), które  pozwoliły zaproszonym rodzinom, przede wszystkim dzieciom, na zdobycie nowych umiejętności i  rozwinięcie talentów muzycznych i plastycznych. Były to następujące warsztaty: 1. Komunikacja dźwiękiem i rytmem- grupa otwarcia, 2. Kraina radości- warsztaty połączone z kreacją przestrzeni, grą terenową i ogniskiem, 3. Muzykoterapia- tworzenie własnej piosenki, 4. Mandala -kolory naszego życia-warsztaty plastyczne, 5. Warsztaty kulinarne: kultura i estetyka stołu.

1 0 2_LUPA_17.09 (85) 1_LUPA_17.09.2016

Efekty projektu:  informacje uzyskane w czasie wywiadów  grupowych z uczestnikami warsztatów ( oddzielnie z matkami  i ojcami) potwierdzają  pozytywną wartość odbytych zajęć i ich udział w rozwoju osobistym uczestników, zdobyciu większej pewności siebie i większego  poczucia własnej wartości.