Fundacja PARK była współorganizatorem pierwszych puszczykowskich spotkań z poezją zatytułowanych „Rozmowy z poezją w Puszczykowie”.  Opiekę  merytoryczną nad spotkaniem sprawowała Łucja Dudzińska z Fundacji FONT z Poznania, a finansowanie zapewnił Samorząd Województwa Wielkopolskiego. Spotkanie miało charakter poznawczo samokształceniowy i popularyzatorski. Zjechali do Puszczykowa poeci nie tylko z Wielkopolski ale również z Krakowa, Raciborza, Kątów Rybackich i Zielonej Góry. Oprócz wykładów na temat tajników warsztatu pisarskiego, pisania wierszy na zadany temat, wzajemnego słuchania wierszy odbył się pierwszy SLAM poetycki ( pojedynek na wiersze), którego zwycięzcą okazała się poetka Jolanta Ciecharowska. Atmosfera była poetycko- wiosenna, czego odbiciem powinny być wiersze  wybrane do specjalnego wydania  almanachu poezji. W wydaniu almanachu partycypuje Miasto Puszczykowo, a pierwsze egzemplarze będą dostępne w czasie Dni Puszczykowa 9-10 czerwca 2018.  Szersza relacja zdjęciowa  na: https://www.facebook.com/pg/FONTwydawnictwo/photos/?tab=album&album_id=1080166508803209