Czerwcowe popołudnie było bardzo ciepłe, a artyści przeszli na nogach kilka kilometrów. 17 czerwca trasa wiodła od dawnego pensjonatu i restauracji Leśna, przez Willę Rusałka, Dawne sanatorium PCK, a po wojnie dom FWP „Lech”, wille letniskowe nad Wartą. Plenerowy spacer skończył się  w Ludwikowie. O początkach uzdrowiskowej i letniskowej  historii tych miejsc,ludziach, którzy je tworzyli architektach i mieszkańcach opowiadał ze swadą regionalista, przewodnik historyczno- turystyczny- p. Robert Kiszkurno. Ostatnie dwa zdjęcia to dawne, leśne sanatorium dla osób chorych na gruźlicę stworzone na początku XX w. przez  Towarzystwo Opieki nad Chorymi Robotnikami w Poznaniu (Verein zur fursorge fur kranke Arbaiter zu Posen), z inicjatywy  profesora Ericha Wernicke. Widok z r. 1909 i dziś.