W projekcie „Współczesne drogi do pamięci” staramy się pokazać szkolnym drużynom różne źródła zdobywania potrzebnych informacji historycznych. Fundacja PARK podpisała porozumienia partnerskie z Biblioteką Raczyńskich, z Wydawnictwem Miejskim Posnania oraz z Oddziałem IPN w Poznaniu na przeprowadzenie warsztatów edukacyjnych przygotowujących młodzież do samodzielnego poszukiwania informacji o ludziach
i zdarzeniach z przeszłości.

W Bibliotece Raczyńskich pokazano młodzieży zbiory specjalne i możliwość z ich korzystania.