Została rozstrzygnięty konkurs na  najciekwszą wizualizację wierszy Krystyny Miłobędzkiej.

Na konkurs wpłynęło 61 prac. Oceniało je czteroosobowe jury w składzie:
prof. Jędrzej Stępak – Kierownik Zakładu Działań Twórczych w Przestrzeni
Społecznej WSE UAM – przewodniczący jury oraz członkowie: dr Jarosław
Borowiec – Wydawnictwo „Wolno”, Małgorzata Ornoch-Tabędzka – Fundacja
Przestrzeń Aktywności, Rozwoju i Kreatywności, Łucja Dudzińska – Fundacja
Otwartych Na Twórczość.
Wybrano 24 prace. Jurorzy oceniali zarówno pomysł na ilustrację wiersza,
sposób wykonania (technikę), artystyczny wyraz, jak i umiejętność przekazania
emocji. Wyróżnionych zostało trzech autorów: Marcin Derda za zgłoszone
fotomontaże cyfrowe, ale w szczególności za ilustrację wiersza jest
rosnące drzewem, Izabela Nadolna za ilustrację wiersza próbowałam siebie
powiedzieć całym lasem oraz Zuzanna Chęcińska za zgłoszone monotypie,
a przede wszystkim grafikę Ja dopasowana w twoich oczach.

Nagrodzone i wyróżnione prace zostaną zaprezentowane na wystawie w Bibliotece Raczyńskich w Poznaniu.

 

1 Nagroda – Marcin Derda

2 nagroda- Izabela Nadolna

3 nagroda- Zuzanna Chęcińska

 

Wyróżnienie – Wiktoria Urbańska