Wraz z Fundacją 4active life przystępujemy do  projektu, w którym chcemy przybliżyć mieszkańcom Mosiny i Puszczykowa postać wspaniałego Polaka, patrioty, ostatniego właściciela Zamku Kórnickiego – Władysława Zamoyskiego