W czasie remontu siedziby  naszej Fundacji pomagają nam głównie wolontariusze- seniorzy, którzy maja doświadczenie w renowacji zabytkowych obiektów

Zapraszamy  serdecznie  ludzi  młodych.  Przy  pracach porządkowych  i  remontach pomieszczeń, które posłużą   potem jako miejsca integracyjnych spotkań, przyda się każda para rąk  Zainteresowane osoby prosimy o kontakt z Prezesem Fundacji Małgorzatą Ornoch-Tabędzką.