Jesteśmy dumni, że od 20 lat możemy być częścią wspólnoty narodów w Unii Europejskiej.  Również Fundacja PARK korzystała z możliwości rozwojowych, które stworzyła przynależność do UE. Wizyty stydyjne w Brukseli i Strasborgu, projekty dofinanowywane z UE.