W 2023 nasza aktywnośc  Fundacji, z uwagi na remont siedziby, była dość skromna. Ograniczyliśmy się do kilku spotkań edukacyjnych i współpracy ze Stowarzyszeniem 4acivelife z Mosiny.  W tym roku  wspieraliśmy działania w  projekcie w  ramach NIW Nowe FIO, pod tytułem Obywatel to brzmi dumnie, działajmy po obywatelsku dla wspólnego dobra. Nowe FIO 2023 był dedykowany mieszkańcom Mosiny, zachęcając ich do wspólnych działań, rodzinnej edukacji i zabawy w plenerze. Zwyczajowo w trakcie realizacjii po zakończeniu projektów robimy sondaże wśród uczestników na temat ich wlasnej oceny podejmowanych działań. Ich wyniki  potwierdziły tylko to, co było widać gołym, okiem.- radość i satysfakcję ze wspólnej pracy. Mieszkancy poczuli się właścicielami rekreacyjnego terenu, który sami zbudowali od podstaw.

Niewiele jest takich społeczności, jak ta z Osiedla nr 3 przy Strzelnicy, która potrafiła wykorzystać szanse i w kilku kolejnych projektach realizowanych przez Stowarzyszenie 4active life stworzyła osiedlową oazę o nazwie Zielony Przylądek. Bardzo sie cieszymy, że choć w niewielkim procencie mogliśmy w tym projekcie uczestniczyć. Proszę odwiedźcie profil: https://www.facebook.com/ZielonyPrzyladekMosina Naszym mosińskim Partnerom składamy na 2024 życzenia dalszej kreatywności i wielu dobrych projektów dla lokalnej społeczności.

Continue Reading

Udało się skończyć remont tuż przed pierwszym śniegiem. Prace remontowe zabytkowej willi, która jest siedzibą Fundacji nie byłyby możliwe, gdyby nie dotacje uzyskane  w 1/4 z  Samorządu Województwa Wielkopolskiego oraz Powiatu Poznańskiego.  Wymieniono więźbę i dachową i  dachówki na kolejnych  polaciach dachu.  Równolegle  przebiega renowacja wnętrza domu, ale  to jest już  wysiłek finansowy właścicieli. Mamy nadzieje, że od wiosny, choćby w ograniczonym zakresie, będziemy mogli przyjmować w naszej siedzibie gości.

Continue Reading

Trójstronna konferencja w Dreżnie zorganizowana pod koniec czerwca 2023 r. przez Sachsische Ladscentral fur Politische Bildung potwierdziła, że temat europejskiej edukacji jest niezwykle ważny. Zarówno w Niemcmczech jaki i w Czechach i Polsce przeciętni obywatele mają bardzo małą wiedzę na temat Unii Europejskiej, nie rozumieją polityki europejskiej i  często ulegają stereotypom, które zwiększają eurosceptycyzm.

Na konferencji zastanawiano się między innymi: jak można przekazać tematy europejskie w bardziej atrakcyjny sposób,  jsk edukatorzy mogą wiarygodnie radzić sobie z nieuzasadniona krytyką UE, jak dotrzeć z wiedzą do osób nieosiagalnych, mało aktywnych społecznie i politycznie?  Dwudniowa wymiana doświadczeń potwierdziła, że  w edukacji obywatelskiej nieocenione jest  zaangażowanie organizacji pozarządowych i międzynarodowe wymiany(szczególnie młodzieży) integrujące uczestników wokół wspólnych problemów.

 

Continue Reading