Trójstronna konferencja w Dreżnie zorganizowana pod koniec czerwca 2023 r. przez Sachsische Ladscentral fur Politische Bildung potwierdziła, że temat europejskiej edukacji jest niezwykle ważny. Zarówno w Niemcmczech jaki i w Czechach i Polsce przeciętni obywatele mają bardzo małą wiedzę na temat Unii Europejskiej, nie rozumieją polityki europejskiej i  często ulegają stereotypom, które zwiększają eurosceptycyzm.

Na konferencji zastanawiano się między innymi: jak można przekazać tematy europejskie w bardziej atrakcyjny sposób,  jsk edukatorzy mogą wiarygodnie radzić sobie z nieuzasadniona krytyką UE, jak dotrzeć z wiedzą do osób nieosiagalnych, mało aktywnych społecznie i politycznie?  Dwudniowa wymiana doświadczeń potwierdziła, że  w edukacji obywatelskiej nieocenione jest  zaangażowanie organizacji pozarządowych i międzynarodowe wymiany(szczególnie młodzieży) integrujące uczestników wokół wspólnych problemów.

 

Continue Reading

Warsztaty Europejskie 2.0

W trakcie warsztatów online uczestnicy poszerzą wiedzę o Unii Europejskiej i obecnych priorytetach KE, dowiedza się jakie możliwości daje UE młodym ludziom w zakresie staży lub podjęcia pracy w instytucjach unijnych oraz poznają pracowników instytucji unijnych, ekspertów zajmującymi się tematyką europejską, aktywistów i przedstawicieli sektora pozarządowego. Każdy z uczestników co najmniej 8 z 10 warsztatów otrzyma ceryfikat uczestnictwa w wydarzeniu od Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce.

Szczegóły udziału w Warsztatach Europejskich 2.0:

  • pierwsze spotkanie odbędzie się już 8 maja o godz. 17:30, a kolejne w czwartki o godz. 17:30 (dokładne daty kolejnych webinariów będą podawane uczestnikom z tygodniowym wyprzedzeniem),
  • każdy z warsztatów będzie trwał do 75 minut,
  • udział w webinariach jest całkowicie bezpłatny,
  • obowiązuje limit miejsc, aby wziąć udział w warsztatach należy wysłać formularz zgłoszeniowy i poczekać na potwierdzenie mailowe z informacją o zakwalifikowaniu do projektu,
  • o zakwalifikowaniu na warsztaty decyduje data wysłania formularza zgłoszeniowego z uwzględnieniem zachowania parytetu płci,
  • wysłanie formularza zgłoszeniowego oznacza wyrażenie chęci udziału w całym cyklu 10 warsztatów online,
  • w przypadku większej liczby zainteresowanych udziałem w warsztatach zostanie przygotowana lista rezerwowa,
  • dopuszczalne są dwie nieobecności, w sytuacji kiedy zakwalifikowana osoba nie weźmie udziału w trzecim warsztacie to zostanie usunięta z listy uczestników, a na jej miejsce zostanie zaproszona osoba z listy rezerwowej.

Rejestracja na Warsztaty Europejskie 2.0 można rejestrować się poprzez formularz internetowy. W warsztatach nie mogą brac udziału absolwenci ubiegłorocznej edycji warsztatów. Liczba miejsc ograniczona!

 

Continue Reading