Nowy budżet ma wspomóc Europę w  czasie kryzysu spowodowanego COVID- 19 i zagwarantować lepszą jakość życia mieszkańców EUROPY

Rysunek ze strony użytkownika Parlamenr Europejski Biuro w Polsce.

https://www.europarl.europa.eu/news/pl/headlines/priorities/wieloletni-budzet-ue-po-2021-roku/20200220STO73009/quiz-sprawdz-swoja-wiedze-o-wieloletnim-budzecie-ue