Przedstawiamy 10 kroków, które UE podjęła w walce z Covid19. 

             

1. Spowolnienie rozprzestrzeniania się wirusa

Aby pomóc ograniczyć rozprzestrzenianie się wirusa w Europie i poza nią, Unia Europejska zamknęła swoje granice zewnętrzne dla podróży, które nie są niezbędne, jednocześnie zapewniając utrzymanie transportu niezbędnych towarów w całej UE dzięki wprowadzeniu priorytetowych pasów ruchu (tzw. ‘green lanes’). Przewidziano również dodatkowe zasoby dla Europejskiego Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób, które zapewnia szybkie oceny ryzyka i aktualizacje epidemiologiczne dotyczące pandemii.

2. Zapewnienie sprzętu medycznego

W ramach Mechanizmu Ochrony Ludności, kraje UE mają szybki dostęp do pierwszych w historii zapasów środków medycznych w ramach RescEU, takich jak respiratory i maski ochronne. Ponadto UE ogłosiła ogromny międzynarodowy przetarg umożliwiający państwom członkowskim dokonywanie wspólnych zakupów sprzętu i lekarstw.

3. Wspieranie badań

Unijny program badawczy „Horyzont 2020” finansuje 18 projektów badawczych aby szybko znaleźć lekarstwo na Covid-19, nad którymi pracuje 140 zespołów z całej Europy. Celem jest poprawa diagnostyki, gotowości, zarządzania klinicznego i leczenia.

4. Zapewnienie ożywienia gospodarczego w UE

Aby pomóc UE poradzić sobie z negatywnym wpływem pandemii na gospodarkę i społeczeństwo, Komisja przedstawi nowy projekt wieloletniego budżetu na lata 2021–2027, który będzie zawierać pakiet stymulacyjny. Wejście w życie projektu wymaga zgody Parlamentu Europejskiego.

5. Repatriacja obywateli UE

Ponad 10 000 Europejczyków, którzy przez wybuch epidemii utknęli w różnych miejscach na całym świecie, mogło wrócić do swoich krajów dzięki unijnemu Mechanizmowi Ochrony Ludności.

6. Europejska solidarność

Parlament Europejski poparł nowe przepisy pozwalające państwom członkowskim na zwrócenie się o pomoc finansową z Funduszu Solidarności UE w przypadku sytuacji kryzysowych związanych ze zdrowiem publicznym. Dzięki niedawno rozszerzonemu zakresowi funduszu, do 800 milionów euro będzie dostępne w tym roku dla państw członkowskich na walkę z pandemią koronawirusa.

7. Wsparcie dla gospodarki

Europejski Bank Centralny zapewnia 750 miliardów euro na zmniejszenie długu publicznego w czasie kryzysu, a także 120 miliardów euro na luzowanie ilościowe i 20 miliardów euro na wykup długów. Ponadto, posłowie do PE zagłosowali za udostępnieniem państwo członkowskim 37 miliardów euro z istniejących funduszy strukturalnych UE na rozwiązanie kryzysu wywołanego przez pandemię i wsparcie systemów opieki zdrowotnej, przedsiębiorstw i pracowników.

8. Ochrona miejsc pracy

Aby zapewnić pracownikom utrzymanie miejsc pracy, gdy pandemia koronawirusa uniemożliwia firmom kontynuowanie działalności, Komisja zaproponowała koncepcję krótkoterminowej pracy wspieranej przez państwo (SURE).

9. Działający internet

Ponieważ miliony ludzi są zmuszone do pozostania w domu, UE zwróciła się do firm takich jak Netflix, Facebook i YouTube o obniżenie jakości przesyłania strumieniowego, aby uniknąć przeciążenia sieci. Dzięki temu każdy może korzystać z Internetu do pracy lub w czasie wolnym.

10. Ochrona środowiska i linii lotniczych

Parlament poparł propozycję Komisji dotyczącą tymczasowego zwieszenia ‘pustych lotów’. Zawieszając przepisy zobowiązujące linie lotnicze do obsługi przydziałów czasu na start i lądowanie (tzw. slotów) aby móc utrzymać je w kolejnym sezonie, UE pozbywa się niepotrzebnych emisji i pomaga liniom lotniczym dostosować się do mniejszego popytu na ich usługi.

żródło: https://www.europarl.europa.eu/news/pl/headlines/society/20200327STO76004/10-dzialan-ue-w-walce-z-koronawirusem