W dniach 7-9 listopada uczestniczyliśmy w World Forum for Democracy w Strasburgu organizowanym przy współudziale i w siedzibie Rady Europy.  Dzięki grantowi z Komisji Europejskiej uzyskanemu przez Fundację Kształcenia Ustawicznego PERITIA Polskę reprezentowały cztery organizacje: Fundacja Art Fiction, Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Dolina Raby”, Fundacja PARK i właśnie Fundacja PERITIA.  Tematem przewodnim Forum była „Edukacja dla Demokracji”. Zarówno na sesjach plenarnych, w dyskusjach warsztatowych jak i nieformalnych spotkaniach „networkingowych” rozmawialiśmy o tym jak  przejść z fazy opowiadania o demokracji do jej aktywnego wdrażania na różnych poziomach   życia społecznego. Więcej informacji na stronie http://www.coe.int/en/web/world-forum-democracy/home