pobrane

Biuro Informacyjne Parlamentu Europejskiego w Polsce  przekazuje następującą informację:

Dyrekcja Generalna do spraw Komunikacji Parlamentu Europejskiego ogłosiła wezwanie do składania wniosków o partnerstwo. Organizacje uznane za partnerów będą mogły ubiegać się o granty na działania w dziedzinie komunikacji.

Wnioski o partnerstwo można składać do 28 lutego 2017 roku.

Więcej informacji o programie udzielania grantów i procedurze składania wniosków można znaleźć pod tym adresem:

http://www.europarl.europa.eu/contracts-and-grants/en/20150201PVL00100/Grants