Komunikacja dźwiękiem i rytmem może być jednym z ważniejszych pozawerbalnych sposobów porozumiewania się. Udowodnili to uczestnicy warsztatów w Puszczykowie i w Kaczynie  w dniach 17 i 18 września. W zabawie poznawali możliwość „rzucania” dźwiękiem, dialogu na dwa instrumenty czy współbrzmienia w znanym kanonie panie Janie. Mimo podobnych zadań i ćwiczeń ich realizacja w czasie każdego z warsztatów przebiegała inaczej. Wspólnym mianownikiem była dobra zabawa  oraz poznanie nowych znajomych i koleżanek i kolegów.