W dniu 15 marca 2018 siedzibie Teatru Nowego (Scena na Piętrze) odbyła się miła uroczystość wręczenia nagród Marszałka Województwa Wielkopolskiego w dziedzinie Kultur. Wśród siedmiu nagrodzonych artystów nagrodę za całokształt twórczości otrzymała, nominowana przez Fundację PARK, wybitna polska poetka zamieszkała w Puszczykowie – Krystyna Miłobędzka. W imieniu nieobecnej artystki nagrodę odebrała jej synowa Dorota Falkiewicz.

Tego dnia Marszałek Marek Woźniak wręczył również stypendia  na realizację działań twórczych i popularyzujących kulturę. Jedno z nich otrzymała współpracująca z Fundacją PARK – Łucja Dudzińska, prezes Fundacji FONT. Jak już wcześniej zapowiadaliśmy  obie Fundacje zapraszają  w dniach  5-6 maja na wiosenne spotkania z poezją w Puszczykowie.