Warsztaty z Muzykoterapii  w Lupie i Kaczynie  (15-16 października 2016) wyzwoliły bardzo pozytywną energię. Uczestnicy podzieleni na grupy napisali własne teksty do melodii skomponowanej przez Michałą Kowalonka. A potem nastąpiło grupowe wykonanie, któremu towarzyszyła wielka radość!