Ruszamy z realizacją nowego projektu  z okazji 100 rocznicy odzyskania niepodległości.

Współczesne drogi do pamięci, to projekt dedykowany wszystkim szkołom podstawowym Mikroregionu Wielkopolskiego Parku Narodowego, w którym zapraszamy uczniów do aktywnej nauki historii. Projekt ma  charakter dwuetapowego konkursu. W pierwszym etapie uczniowie dobierają się w 2-5 osobowych drużynach poszukiwaczy śladów dawnych dni. Ich zadaniem będzie poszukanie w najbliższej okolicy osób, które przechowują w swoich rodzinach pamiątki i pamięć o ludziach biorących udział w działaniach niepodległościowych i budowaniu polskiej państwowości po 1918 roku.  Zgłoszone przez nich pomysły tematów, sposobów ich przedstawienia  i źródeł poszukiwania informacji  będą podstawą  wyboru 7 drużyn – po jednej z każdej gminy- które przejdą do drugiego etapu konkursu.  Życzymy powodzenia!

Projekt dofinansowano  ze środków Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA na lata 2017-2021 w ramach Programu Dotacyjnego „Niepodległa”.