Inny wymiar Powstania to projekt  współfinansowany przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego, zrealizowany na 100 lecie odzyskania przez Polskę niepodległości. Jego efektem było przedstawienie oparte jest na motywach niepublikowanej w Polsce książki Michaela Biebracha „Pirrogen und Pistolen”, powstałe przy współpracy ze Szkołą Łejery w Poznaniu. Zdarzenia, o których słyszymy w przedstawieniu miały miejsce naprawdę w 1918r.