Krystyna Miłobędzka – kulturalna Ikona Wielkopolski

Wyjątkową okazją do realizacji projektu był jubileusz 85-lecia artystki!  Jego celem, oprócz uhonorowania poetki było przybliżenie  poezji Krystyny Miłobędzkiej młodzieży, przez młodzież.

Uczniowie Liceum Plastycznego w Kole zostali zaproszeni do konkursu na ilustrację wierszy poetki. Dużym wyzwaniem dla uczniów było zmierzenie się z wybranymi przez autorkę tekstami w których przywołuje pamięć lat najwcześniejszych; z rodzicami w  Margoninie i  okresu ostatnich kilkunastu lat życia z ukochanym  mężem Andrzejem Falkiewiczem w Puszczykowie.

W świat twórczości Krystyny Miłobędzkiej wprowadził młodych artystów Jarosław Borowiec, autor wielu opracowań literackich na temat twórczości poetki. Młodzież podjęła się trudnego zadania przełożenia wybranych przez nią wierszy na język obrazów

1 3

Na konkurs wpłynęły 62 prace, z których 26 zostało wybranych na

wystawę, a 24 znalazły się w w dokumentującym ją albumie.

Dzięki uprzejmości Biblioteki Raczyńskich prace  zostały eksponowane  w Galerii Atanazego głównym budynku biblioteki w okresie od 5 do 20 czerwca 2017.

Wystawa miała jeszcze następne odsłony: w czasie wakacji, w siedzibie Liceum Plastycznego w pałacu w Kościelcu

W październiku 2017 w siedzibie Fundacji PARK przy ul. Podleśnej 10 w Puszczykowie

W listopadzie 2017 roku, w salach Biblioteki Miejskiej Centrum Animacji Kultury w Puszczykowie, połączona ze spotkaniem autorskim.

Projekt uzyskał patronat honorowy Marszałka Województwa Wielkopolskiego i został dofinansowany z budżetu województwa wielkopolskiego.