Popatrzmy co możemy sami zrobić dla ochrony środowiska. Postawmy na samoograniczenie i odzyskiwanie surowców wtórnych!

Każdy Europejczyk zużywa rocznie średnio 1⃣4⃣ ton surowców i produkuje 5⃣ ton odpadów. 🚮 Ich ponowne wykorzystanie stanowi podstawę gospodarki o obiegu zamkniętym.

https://www.facebook.com/epwarszawa/videos/140330027318991/?__tn__=%2CdkCH-R-R&eid=ARCJVKZR0v-1BMVjyx5PxS_EcPCTf0r21JGRLsTqfw2IPAqTcv6yUSrbeih4MXRmD08GMR1zcjCS7l6z&hc_ref=ARRmqxYNmi0JB_n5-3M1WngZ0-0yfe62Q_5m3GQlebrtUYBt_njrRF8IT2E8jD-P194&fref=nf&hc_location=group