Udało się skończyć remont tuż przed pierwszym śniegiem. Prace remontowe zabytkowej willi, która jest siedzibą Fundacji nie byłyby możliwe, gdyby nie dotacje uzyskane  w 1/4 z  Samorządu Województwa Wielkopolskiego oraz Powiatu Poznańskiego.  Wymieniono więźbę i dachową i  dachówki na kolejnych  polaciach dachu.  Równolegle  przebiega renowacja wnętrza domu, ale  to jest już  wysiłek finansowy właścicieli. Mamy nadzieje, że od wiosny, choćby w ograniczonym zakresie, będziemy mogli przyjmować w naszej siedzibie gości.