Trójstronna konferencja w Dreżnie zorganizowana pod koniec czerwca 2023 r. przez Sachsische Ladscentral fur Politische Bildung potwierdziła, że temat europejskiej edukacji jest niezwykle ważny. Zarówno w Niemcmczech jaki i w Czechach i Polsce przeciętni obywatele mają bardzo małą wiedzę na temat Unii Europejskiej, nie rozumieją polityki europejskiej i  często ulegają stereotypom, które zwiększają eurosceptycyzm.

Na konferencji zastanawiano się między innymi: jak można przekazać tematy europejskie w bardziej atrakcyjny sposób,  jsk edukatorzy mogą wiarygodnie radzić sobie z nieuzasadniona krytyką UE, jak dotrzeć z wiedzą do osób nieosiagalnych, mało aktywnych społecznie i politycznie?  Dwudniowa wymiana doświadczeń potwierdziła, że  w edukacji obywatelskiej nieocenione jest  zaangażowanie organizacji pozarządowych i międzynarodowe wymiany(szczególnie młodzieży) integrujące uczestników wokół wspólnych problemów.