Pisanie Ikony wymaga czasu – to jest proces. Na pierwszym spotkaniu p.
Aleksandra Michalska przedstawiła prezentację dotyczącą symboliki ikon, a
uczestnicy skopiowali wybrany wizerunek Matki Boskiej i przygotowali tło do
złocenia.

Dzieci w tym samym czasie malowały na deseczkach obrazy nieba, świętych
inspirowane ikonografią i opowiadaniem p. Luizy Niedźwieckiej Kowalonek.