Na trzecim spotkaniu  starsi  uczestnicy warsztatów koncentrowali się na pracy nad wiernym odwzorowaniem  twarzy Matki Bożej z uwzględnieniem wszystkich światłocieni, a młodsi tylko doskonalili swoją już skończoną, uproszczoną wersję.